Residència i treball (1800 ¤)

Com a Administrador d´una societat, un ciutadà estranger podrà optar a residir a Andorra.

Aquesta fórmula és la més econòmica, comparada amb els requisits de les residències passives.

El procés de sol-licitud de residència activa només es podrà iniciar una vegada l´empresa hagi estat constituïda, i un cop finalitzats els tràmits d´obertura de comerç, inscripció a la CASS i inscripció a Tributs (4 mesos des de l´inici dels tràmits de creació societària).

REQUISITS:
- S´ha de tenir un domicili a Andorra
- S´han de residir al Principat un mínim de 183 dies l´any
- S´ha de verificar que hi hagi quota disponible
- Contracte de treball indeterminat
- La societat ha de pagar al administrador un mínim de 2045 € al mes
- S´ha de cotitzar a la CASS ( Caixa Andorrana de Seguretat Social ), la cotització es d´un 20% del sou. Des de el primer dia i mentre l´empresa presenti pèrdues, es pot demanar una exempció del 50%. Aquestes cotitzacions donen dret a cobertura sanitària i acumulen punts per accedir al sistema de jubilació.
- El resident s´ha d´inscriure al Comú (ajuntament)
- El resident s´ha d´inscriure a l´ambaixada o consolat del País d´origen, si s´escau
- Donar-se de baixa com a resident fiscal al país d´origen
- Ha d'homologar el carnet de conduir en un període màxim de 12 mesos, si s´escau
- Fer un canvi de matrícules del(s) vehicle(s) a nom del resident, si s´escau.

Documents necessaris per tramitar la sol-licitud de residència ACTIVA:
- Sol-licitud degudament emplenada
- Currículum
- Fotocòpia del Passaport o DNI (només membres del espai Schengen) degudament legalitzats.
- Antecedents penals del país d´origen i dels països de residències anteriors degudament legalitzats.
- 2 Fotografies de carnet 3,5 x4 cm, on apareix el sol-licitant amb la cara descoberta.
- Declaració jurada d´antecedents penals
- Document acreditatiu del allotjament ( i en el cas que el domicili no sigui de la seva propietat, s´ha d´adjuntar un certificat de domicili)
- Document acreditatiu del estat civil
- Full de signatura
- Informació de revisió mèdica i consentiment
- Diligencia de condicions professionals i salarials
- Pagament de les taxes oficials 206,6 €