Residència a Andorra

Ser resident a Andorra permet al titular gaudir, d'un seguit d'avantatges:

*Dret a obtenir la residència a Andorra dels familiars directes que convisquin amb ell
*Dret a obrir comptes bancaris a Andorra amb els privilegis d´un resident
*Dret a obtenir el permís de conducció andorrà
*Dret a comprar vehicles a Andorra i per tant amb baixa imposició
*Dret al TAX FREE als països comunitaris
*Totes les rendes mundials del resident tributen a Andorra