Gestió integral de la seva empresa

Te dubtes en la gestió de la seva empresa? Necessita que li fem algun tràmit?

GESTIÓ GENERAL PER EMPRESES (150 € /mes)

    Gestió Laboral
    - Altes i baixes CASS
    - Cotitzacions CASS
    - Fulls de salari
    - Càlcul quitances
    - Permisos de treball
    - Redacció cartes d'acomiadament

    Gestió Comptable
    - Elaboració de la comptabilitat de l´empresa (segons PGC i nombre seients comptables max 50/mes)
    - Entrega de documents, correu, gestions amb les diferents administracions...

    Gestió Fiscal
    - Confecció i entrega de totes les obligacions fiscals de l'empresa (IGI, IS, IRPF)
    - Acta de junta d´accionistes

GESTIÓ EMPRESES IAE  (100 € /mes)
    Autònoms i petit comerç, com gestió general

TRÀMITS EN GENERAL (25 € /tràmit)
    Encàrrecs, entrega de documents,...

ASSESSORAMENT COMPTABLE (75 € /mes)
    Pot ser puntual / segons sessions

IMPOSTOS (400 €)
    Si només vol que li presentem la declaració d´un impost apartir dels seus resultats (residents no-residents)

DOMICILIACIÓ DE SOCIETATS (500 € /mes)
    Domiciliació de la seva empresa a Andorra