Com crear una nova empresa a Andorra?

A ICOB creem les societats a mida segons les activitats que volem dur a terme. Els diferents règims fiscals van del 0% al 10%.

La Societat Andorrana
A Andorra, les societats mercantils poden adoptar la forma de societat de responsabilitat limitada (SL) o de societat anònima (SA). Tant una com l'altra poden ser constituïdes per un sol soci adoptant el nom de Societat Unipersonal.

Administradors
La Societat pot tenir com Administradors tant persones físiques com a persones jurídiques. A la Junta General d'Administradors s´anomena i es determina el sistema d'administració de la societat:

    
Administrador únic
    
Consell d'Administració (actuació col · legiada)
    
Administradors conjunts (actuació mancomunada)
    
Administradors solidaris (actuació individual)

Capital Social
El capital social s'ha de pagar per complet abans de la incorporació. La quantitat en qüestió ha de ser dipositada a un banc d'Andorra, en un compte designat anteriorment a l'incorporació. Més tard, el banc ha de publicar un certificat especial, dirigit al notari designat, responsable de finalitzar tràmits de la constitució. Per a una SL el capital social mínim és de 3.000 € i no té límit, mentre que el capital social mínim d'una SA és de 60.000 €.

Seu social
Una Societat d'Andorra ha de tenir la seu social en territori andorrà.


Privacitat
Al constituir una societat d'inversió estrangera, s´han de detallar quins seran els beneficiaris efectius de les plusvàlues obtingudes de l´empresa.
La confidencialitat a Andorra es pren molt seriosament, tot i que recentment s'han firmat convenis d'intercanvi d'informació fiscal amb nombrosos països.
Aquesta informació no es transmet de forma automàtica. Les autoritats del país requeridor les han de sol-licitar segons marqui al conveni.